Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hiền
Thứ sáu, 11/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 282

Danh sách ban chấp hành công đoàn

Theo thứ tự giới thiệu từ trái sang : - thầy Phạm Đình Tráng - UV BCHCĐ - thầy Lê Văn Vĩnh Tú - Chủ tịch Công đoàn - cô Đỗ Thị Thuỷ - UV BCHCĐ - cô Nguyễn Thuý Ngọc - UV BCHCĐ - cô Nguyễn Thị Từ Chinh - phó chủ tịch công đoàn - thầy Hà Cẩm Ân - UV BCHCĐ - thầy Trần Thanh Tuấn - UV BCHCĐ

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ Chủ tịch Phó chủ tịch Ủy viên
1993 - 1994 Nguyễn Ngọc Lục
 • Lê Xuân Giang
1994 - 1996 Trịnh Thị Hồng Liên
 • Lê Xuân Giang
 • Phạm T Ngọc Dung
1996 - 1998 Lê Xuân Giang Trịnh T Hồng Liên
 • Trần Thúy Hồng
 • Hà Văn Lâm
 • Vũ Phạm Nghĩa
1998 - 2000 Lê Xuân Giang Trịnh Thị Hồng Liên
 • Trần Thúy Hồng
 • Thái Quang Cường
 • Hà Minh Trí
2000 - 2002 Lê Xuân Giang Phạm Công Tấn
 • Trần Thúy Hồng
 • Đỗ Thành Trung
 • Thái Quang Cường
2002- 2003
2003 - 2004
Lê Xuân Giang
Trịnh T Hồng Liên
Phạm Công Tấn
 • Trần Thúy Hồng
 • Đỗ Thành Trung
 • Huỳnh T Mĩ Nương
2005 - 2007 Phạm Công Tấn Nguyễn T Bích Túy
 • Trần Thúy Hồng
 • Đỗ Thành Trung
 • Huỳnh T Mỹ Nương
2007 - 2010 Phạm Công Tấn Nguyễn T Bích Túy
 • Trần Thúy Hồng
 • Đỗ Thành Trung
 • Huỳnh T Mỹ Nương
 • Võ T Mai Hương
 • Nguyễn Thị Lài
2010 - 2012 Nguyễn Kim Tường Vy Phan Thanh Phương
 • Trần Thúy Hồng
 • Đỗ Thành Trung
 • Võ Thị Mai Hương
 • Lê Thị Thủy Trúc
 • Huỳnh Ngọc Vân
2012 - 2015 Lương Bích Nga Lê Văn Vĩnh Tú
 • Nguyễn T Từ Chinh
 • Trần Thanh Tuấn
 • Hà Cẩm Ân
 • Đinh T Quỳnh Liên
 • Vũ Thuý Ngọc
2015 - 2017 Lê Văn Vĩnh Tú Lê Thị Thuỷ Trúc
 • Nguyễn T Từ Chinh
 • Trần Thanh Tuấn
 • Hà Cẩm Ân
 • Đinh T Quỳnh Liên
 • Vũ Thuý Ngọc
2017 đến 2022 Lê Văn Vĩnh Tú Nguyễn T Từ Chinh
 • Đỗ Thị Thủy
 • Trần Thanh Tuấn
 • Hà Cẩm Ân
 • Phạm Đình Tráng
 • Vũ Thuý Ngọc

BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022 NHÂN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

163