Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hiền
Thứ bảy, 26/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 48

Tổ Địa thảo luận trước hội nghị CBCC sắp diễn ra trong năm học 2020-2021

Ngày 21/09/2020 Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Trong năm học 2019-2020 đội ngũ giáo viên tổ Địa đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mỗi thầy giáo cô giáo luôn tự bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.Đề cao tính nề nếp, kỉ cương, kỉ luật trong các hoạt động Giáo dục; đặc biệt là trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, trong kiểm tra đánh giá. .Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy và học. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, chú trọng giáo dục giá trị,để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

86