Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hiền
Thứ ba, 26/10/2021, 23:25
Lượt đọc: 43

[SINH 10] SẢN PHẨM HỌC SINH: Sơ đồ tư duy "Tứ đại phân tử hữu cơ trong tế bào"

NỘI DUNG: 4 Đại phân tử hữu cơ (CACBOHIDRAT, LIPIT, PROTEIN & A.NUCLEIC)

SẢN PHẨM HỌC SINH - SĐTD CHỦ ĐỀ "TỨ ĐẠI PHÂN TỬ HỮU CƠ TRONG TẾ BÀO"

https://padlet.com/Sinhhoc/hqhmfjpku14va6cq

Tác giả: tosinhnguyenhien

Tin cùng chuyên mục

86