Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hiền
Thứ bảy, 27/11/2021, 10:34
Lượt đọc: 31

Thi thiết kế sản phẩm truyền thông phòng chống ma túy - Năm học 2021 - 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông phòng chống ma túy, năm học 2021-2022

      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

                                   

                 Số:3278/KH-SGDĐT                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021                    

                                  

                                                           

KẾ HOẠCH

Thi thiết kế sản phẩm truyền thông phòng chống ma túy

Năm học 2021 - 2022

 

 

 

 


Căn cứ kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; tạo môi trường lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ kế hoạch số 2548/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông phòng chống ma túy, năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu

- Tăng cường tuyên truyền cho học sinh, học viên, sinh viên về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.

- Tuyên truyền về những tác hại của ma túy, cách thức nhận diện các loại ma túy và các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho học sinh, học viên, sinh viên có điều kiện quan tâm, tìm hiểu về tác hại của tệ nạn ma túy và thể hiện ý tưởng nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học.

II. Đối tượng, nội dung và hình thức thực hiện:

1. Đối tượng tham gia:

Học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, gồm: trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng – Trung cấp trực thuộc.

2. Nội dung và hình thức:                                       

- Nội dung: tuyên truyền về phòng chống ma túy cho học sinh, học viên, sinh viên:

+ Luật phòng, chống ma túy (Luật số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021).

+ Tác hại của ma túy, thực trạng về tệ nạn ma túy hiện nay ảnh hưởng đến đời sống xã hội nhất là đối với giới trẻ hiện nay.

+  Giới thiệu những hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của trường học trong thời gian qua.

+  Những câu chuyện thực tế trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS của trường…

- Hình thức: mỗi trường xây dựng một cuốn tài liệu (định dạng pdf) hoặc một đoạn phim dung lượng không quá 1GB (Lưu ý: không sử dụng các ấn phẩm, hình vẽ tuyên truyền đã được lưu hành).

III. Thời gian

- Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

- Nộp về: https://bit.ly/31Dx7De

               Hoặc mã QR nộp sản phẩm:

 

 

IV. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải nhất: giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + 1.500.000 đồng;

- 02 Giải nhì: giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + 1.300.000 đồng;

- 03 Giải ba: giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + 1.200.000 đồng;

- 10 Giải khuyến khích: giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + 1.000.000 đồng.

V. Thành phần Ban Tổ chức

1. Ông Dương Trí Dũng         - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng ban;

2. Ông Trịnh Duy Trọng         - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng          - Phó Trưởng ban;

3. Bà Cao Thị Thiên Phúc       - Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng   - Thành viên;

4. Bà Trần Thị Kim Thanh     - Phó Trưởng phòng GD TX–CN&ĐH   - Thành viên;

5. Bà Phạm Thị Thu Hiền       - Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng - Thành viên;

6. Ông Lê Văn Trường           - Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng - Thành viên;

7. Ông Trần Văn Cường         - Chuyên viên phòng GD Trung học       - Thành viên;

8. Bà Cao Thị Tú Anh            - Chuyên viên phòng GD Trung học       - Thành viên;

9. Bà Đỗ Nguyễn Thiên Trúc - Chuyên viên TTTT&CTGD                 - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Hoàng Kiên - Chuyên viên Văn phòng sở                  - Thành viên.

VI. Kinh phí tổ chức

          Kinh phí được chi từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma tuý năm 2021 do Ban Chỉ đạo 138/TP – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:                                                                               KT.GIÁM ĐỐC

- Công an TP.HCM;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Phòng GD Trung học;

- Phòng GDTX-CN&ĐH;                                                                                  (Đã ký)

- Phòng QLCLGD Ngoài Công lập;

- TTTT&CTGD;                                                                                                    

- HT Trường THPT;

- GĐ TTGDTX, TT GDNN-GDTX;                                                        Dương Trí Dũng

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, P.CTTT(Hiền).                                                                                       

Tác giả: tosinhnguyenhien

Tin cùng chuyên mục

163